Svenskarna och Internet 2018

Så var den här. Årets undersökning om svenskarnas Internetvanor – Svenskarna och Internet 2018.

Jag har sammanfattat det jag tycker är mest intressant.

Internetanvändning

Det är allt fler i Sverige som är uppkopplade, endast 500 000 svenskar är inte uppkopplade. Ytterligare 600 000 svenskar använder Internet mer sällan än varje dag. Ålder är det tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig dagligen.

De som inte använder internet har sällan testat, och har man en gång börjat använda Internet på att man inte slutar. Detta beteende ser man över generationsgränserna för de olika tjänsterna också, det vill säga har man väl börjat använda en tjänst är det få som slutar.

Genomgående i hela rapporten är att det i mångt och mycket är de äldsta som står för de största ökningarna i statistiken.

Bebisar surfar också

Tidigare har man bara mätt internetanvändandet ner till tvåårsåldern, men i år tittar man på så unga som spädbarn (0-12 månader). Deras föräldrar anger att en av fyra spädbarn använder Internet. Två av fem ettåringar använder Internet och från två års ålder är det fler n hälften som använder Internet varje dag. De tittar främst på video och antagligen har man ersatt tv-tittande med surfplattor och Internet.

Vårt vanligaste sätt att kommunicera online

E-post är fortfarande vårt vanligaste sätt att kommunicera online, hela 97 procent använder e-post. Det är bara bland de yngre som det dagliga användandet av e-post är lågt, upp till 25 år är chattar vanligare. Men i åldern 16-35 använder 100 procent av internetanvändanade svenskar e-post.

84 procent av alla internetanvändarna använder chattar, 69 procent ringer röstsamtal över Internet och 67 procent använder videosamtal.

Det är tydligt i undersökningen att vi inte nöjer oss med en meddelandetjänst för att kommunicera. Hela fem till åtta meddelandetjänster använder vi i snitt och vi använder olika för att kommunicera med olika personer. Facebook Messenger och WhatsApp ökar och används av 64 respektive 32 procent. Skype används av 48 procent men minskar jämfört med förra årets undersökning. Det är faktiskt så att Skype och WhatsApp är störst i åldersgruppen 26-35 år, medan Facebook Messenger det mest populära tjänsten hos de yngre. Totalt sett använd Facebook Messenger av fler kvinnor (66 %) än män (58 %).

Videokonsumtion online

Hela 85 procent kollar på video online vilket är en ökning från 81 procent. Det är främst bland äldre som tittandet ökar. Bland åldersgrupperna 12-45 år ligger videotittandet på över 90 procent men sjunker sedan med åldern.

32 procent ser dagligen på video online, vilket är en fördubbling sedan 2015.

Störst är Youtube, men 79 procent tittar på tv-kanalernas playtjänster och 54 procent på Netflix.

I Sverige tittar vi mer på video online än genomsnittet av EU-länderna, bara i Norge och Danmark kollar man mer på onlinevideo än vi.

Vad gör vi mer online?

  • Onlinespelandet har ökat till 61 procent, 25 procent gör det dagligen.
  • Tinder används framför allt av yngre, 27 procent av 16-25-åringarna använder dejtingappen.
  • 49 procent totalt utbildar sig online. Runt 60 procent av 16-55 åringarna utbildar sig via nätet. Vanligast är det att redan högutbildade använder internet för att utbilda sig. Det är flest stadsbor som utbildar sig online, 51 procent mot 46 procent som bor på landsbygden.
  • 46 procent använder tränings- eller hälsoappar, en ökning på två procent. Hälsoappar är vanligast bland unga kvinnor. 49 procent av kvinnorna använder hälsoapparna, jämfört med 43 procent av männen.
  • Användningen av GPS har ökat. Hela 86 procent använder navigering i sin smartphone, 25 procent gör det dagligen.
  • Att lyssna online ökar, både musik, poddar, ljudböcker och nätradio. Podcasts och nätradio lyssnas på av mer än hälften av internetanvändarna.

Sociala medier

Vår användning av sociala medier ökar fortfarande och vi använder sociala medier mer frekvent. 83 procent av oss använder sociala medier, en ökning med två procent sedan förra undersökningen. Den dagliga användningen har ökat från 56 procent till 63 procent. Även gruppen som är inne på sociala medier flera gånger om dagen ökar – från 24 procent av till 30 procent i år.

Störst av kanalerna är Facebook, följt av Instagram och Snapchat. Snapchat och Instagram är större i åldergruppen upp till 25 år, medan Facebook är mest populär bland det äldre.

 

Jämfört med resten av Europa ligger svenskarna på en delad femteplats vad gäller användandet av sociala medier. Islänningarna använder sociala medier i störst utsträckning.  I snitt ligger användandet av sociala medier inom EU på 54 procent.

Facebook

76 procent av Internetanvändande svenskarna använder Facebook minst någon gång, en ökning med två procent från förra året.

Den dagliga användningen av Facebook står still totalt sätt på 53 procent, men ökar bland de äldre än 36 år samtidigt som det dagliga användandet minskar bland de yngre upp till 35 år.

Man ser även en minskning av viss aktivitet på Facebook, till exempel lägger vi ut färre bilder, delar andra inlägg i mindre utsträckning och deltar mindre i grupper och i evenemang. Det är egentligen bara användandet av Facebook Messenger som inte minskar och används av 81 procent av Facebookanvändarna. 58 procent deltar i grupper och 42 procent lägger upp bilder. Att skriva egna inlägg har minskat med 9 procent.

Det är personer i åldern 46-55 som publicerar mest eget innehåll på Facebook. Minst vanligt att publicera eget innehåll är det i åldern 76 plus följt av åldersgruppen 16-25 år.

Det är gruppen 56-65 år som oftast delar andras innehåll. Från 56 år och uppåt är det mer vanligt att man delar andras innehåll än att man publicerar eget.

 

Det är användarna som använder Facebook sällan som ökar. Denna ökning ser vi i stort sett i alla åldrar.

I år använder mer än hälften i alla åldrar Facebook. Mest populär är Facebook i åldern 16-25 år och det är även denna grupp som har flest dagliga användare. Minst dagliga användare finns i gruppen 12-15 år, där bara 16 procent använder tjänsten varje dag.

Det är fler kvinnor än män som använder tjänsten, 78 procent respektive 75 procent.

Instagram

Instagram växer med sju procent från förra året och är det sociala nätverk som ökar mest. 60 procent av Internetanvändande svenskarna använder tjänsten. Det är både det dagliga användandet och andelen av de som använder tjänsten ibland som ökar. 38 procent använder tjänsten dagligen.

Det är fortfarande flest kvinnor som använder tjänsten, 68 procent jämför med 53 procent av männen.

Instagram är vanligast bland de yngre, även om över hälften av alla upp till 55 år använder tjänsten. Instagramanvändandet ökar i alla åldersgrupper men främst bland de äldre.

Snapchat

38 procent av Internetanvändande svenskarna använder Snapchat, och växer med fem procent från förra året. 23 procent använder dagligen Snapchat. Tjänsten växer i alla åldersgrupper men det är främst en tjänst för yngre. Nästan alla mellan tolv och femton användernapchat. Hela 97 procent av flickor på högstadiet använder tjänsten, 91 procent dagligen. Samtidigt finns det knappt några dagliga användare över 56 år.

 

Störst ökning av användande ser vi i åldersgruppen 26-35 år.

Det är flest kvinnor (flickor) som använder Snapchat, 42 procent kvinnor och 33 procent män.

Flashback

Flashback har inte varit med i undersökningen tidigare, men hamnar på en fjärdeplats i storlek. 33 procent av Internetanvändande svenskarna använder tjänsten ibland. Endast en procent använder tjänsten dagligen.

Det är flest män, 40 procent, som använder Flashback. Ändast 26 procent av kvinnorna använder tjänsten. Vanligast är tjänsten i åldern 26-35 år. Är man över 56 år använder man i stort sett inte Flashback.

Man ser att tjänsten är något vanligare bland landsortsbor än stadsbor. De som har den högsta inkomsten (på över 750 000 per år) är mer benägna att kolla på Flashback än de med de lägsta inkomsterna (upp till 150 000 per år).

LinkedIn

Användandet av Linkedin ligger på 30 procent vilket är samma som förra året. Det dagliga användandet har ökat något från tre procent till fyra procent.

Det är flest män som använder LinkedIn, 34 procent mot 25 procent kvinnor. Vanligast är kanalen bland föräldralediga och de som har jobb.

Användandet skiljer sig fortfarande rejält i olika branscher. Det finns flest användare inom it- och kommunikationsbranschen. Användandet av Linkedin sammanfaller i stort med hur mycket man använder Internet i sitt arbetet.

Pinterest

Har växt med fyra procent sedan förra året och används nu av 21 procent av Internetanvändande svenskar. Kvinnorna dominerar fortfarande här, 29 procent använder tjänsten, och bland kvinnor i åldern 26-35 använder över hälften tjänsten.

Twitter

Användandet av Twitter har minskat till 22 procent från 25 procent. Det är främst gruppen som använder Twitter sällan som minskat.

Det är fortfarande flest män, 25 procent, som använder Twitter, medan 18 procent av kvinnorna använder kanalen.

Kanalen är mest populär i åldern 16-25. Det är också denna grupp om använder tjänsten dagligen i störst utsträckning.

Bland användarna är stadsbor vanligare än landsbygdsbor, 24 procent mot 18 procent.

Youtube

Användandet av Youtube ökar från 86 till 87 procent. Dagligen kollar 28 procent på Youtube.

Det syns faktiskt en liten minskning av det dagliga användandet av Youtube bland de yngre målgrupperna. Trots detta ligger det dagliga tittandet bland 12-15 åringar på 79 procent (86 procent förra året), och på 64 procent i åldersgruppen 16-25-åringar (69 procent förra året).

Minskningen tror man handlar om att de unga även använder andra videoplattformar i större utsträckning, Twitch till exempel.

Ökningen ser man bland de äldre internetanvändarna.

Det vanligaste är att vi tittar på underhållningsfilmer på Youtube, det är vanligast i alla åldersgrupper upp till 76 år. Bland äldre är det vanligast att lyssna/titta på musikinnehåll. Näst vanligast är instruktionsvideos.

Att lyssna på musik på Youtube är vanligt. I juni 2018 släppte dessutom Youtube sin musiktjänst i Sverige, men detta är efter att undersökningen genomfördes.

Det är bara fem procent som lägger upp eget material på Youtube, två procent kvinnor och sju procent män.

Vad vi gör på Youtube skiljer sig åt mellan könen. Störst skillnad är det när det kommer till att titta på sport där endast fyra procent av kvinnorna kollar på sport medan 21 procent av männen gör det.

Det är fler män än kvinnor som kollar på Youtube, 90 procent mot 85 procent.

Om svenskarna och Internet 2018

Svenskarna och Internet är en studie av Internetstiftelsen i Sverige, IIS som syftar till att bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Studien är en sammanställning av över 3 000 telefonintervjuer, baserat på ett slumpvist urval av befolkningen från 11 år och uppåt (läs mer om hur studien genomförs här).  Det är som sagt enkätundersökning där man själv uppskattar sitt användande – så det är ingen exakt fakta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *