Målen sätter riktningen!

På tal om att sätta relevanta och smarta mål som jag skrev om nyligen, så tänkte jag fördjupa mig lite om varför det är så viktigt med mål.

All kommunikation bör ses som en investering som ska bidra till att stötta verksamhetens övergripande mål. Fokus för många är troligtvis både vara att sälja och samtidigt stärka ert varumärke. Oavsett anledning behöver du ha klart för dig vad du vill uppnå med er kommunikation innan du börjar att jobba med den.  

Det är ibland svårt att skilja på varför du vill uppnå något, syftet, och vad du vill uppnå, målet. Ett syfte är något mer övergripande, svarar på frågan varför och är inte alltid mätbart, medan ett mål är konkret och tydligt beskriver vad du vill åstadkomma. Mål ska alltså svara på frågan vad du vill uppnå, och måste vara mätbara. Kan du inte sätta mått på målen är chansen stor att det är ett syfte som istället svarar på frågan varför. 

Enligt modellen SMART bör målen vara: 

• Specifika 

Mätbara

Accepterade

Realistiska

Tidsatta 

Målen kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på kvantitativa mål för PR och kommunikation kan vara antal nya kunder som kontaktar dig, omnämnanden i media, antal nya följare i sociala medier, räckvidd i egna kanaler eller antal inlägg i egna kanaler. Exempel på kvalitativa mål kan vara tonalitet i omnämnanden i media (positiva, neutrala eller negativa), hur framträdande ert budskap och varumärket är i artiklarna, positiva kommentarer i sociala medier eller att skapa relationer med viktiga personer inom målgruppen. 

När målen är satta måste du också säkerställa att du faktiskt kan och på vilken sätt du ska mäta målen. Men även att målen faktiskt är relevanta – bara för att du kan mäta något betyder inte det att det är rätt mål. Det är viktigt att regelbundet stämma av mot målen för att löpande utvärdera ditt arbete för att synliggöra hur kommunikationen och PR-arbetet bidrar till att uppnå målen, och för att kunna effektivisera arbetet för att säkerställa att du arbetar på bästa möjliga sätt och med bästa möjliga resultat.  

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *