Jeanette Fors-Andrée bjuder på PR-tips till författare

I det sista kapitlet boken Smart PR för författare delar vi med oss av andra författares tips om kommunikation och PR vid boklanseringar.  Tanken är att deras tips ska inspirera dig och hjälpa till att göra rätt prioriteringar för att du ska uppnå bästa möjliga resultat av dina PR-insatser. 

Jeanette Fors-Andrée, författare till bland annat När drevet går – krishantering i praktiken,  är krishanterare, medietränare och rådgivare i eget företag. Hon har en gedigen praktisk erfarenhet av komplexa kriser och mediala granskningar. Jeanette har också forskat på förtroendekriser och kriskommunikation under sju år och beskrivs som Sveriges högst akademiskt skolade krisexpert.

Hur jobbade du med PR och kommunikation vid dina boklanseringar?

Min viktigaste kommunikationskanal är min egen blogg. Där utvecklar jag mina tankar, sätter ord på svåra processer och delar med mig av konkreta råd. Mina böcker har utvecklats från en rad olika inlägg som publicerats på bloggen. Insikterna baseras på praktisk erfarenhet i kombination med min egen forskning på området. För mina målgrupper som velat fördjupa sig i resonemang om förtroendekriser, medielogik och krishantering har böckerna varit ett naturligt steg.

En annan kommunikationskanal är det fysiska mötet med mina kunder. Jag träffar dagligen ledningsgrupper och chefer som söker både inspiration och praktiska verktyg. Jag håller även mina egna sociala kanaler vid liv genom uppdateringar, tankar och tips kring mina fokusområden, vilket indirekt innebär PR för böckerna.

Vad funkade allra bäst?
Jag tror att den bästa PR-insatsen är att göra ett riktigt bra och äkta grundarbete med bokmanuset. Att skriva bok är en lång och bitvis ensam process. Samtidigt är det häftigt att se tankarna utvecklas och växa till något som speglar en del av mig själv. För mig är det därför viktigt att jag skriver om det jag genuint gillar. Och att jag skriver för att jag tycker om att skriva, inte för att jag måste.

Hur håller du boken levande och aktuell under en längre tid?
Temat för mina böcker är ständigt aktuellt. De senaste åren har präglats av flera förtroendekriser av omfattande karaktär. Många är självförvållade; vi säger fel saker och gör fel saker när paniken och rädslan tar över.

Samtidigt har mediedreven blivit allt fler och allt brutalare. Medierna har successivt förflyttats från att sakligt skildra och granska sakfrågor till att alltmer kritisera bristande personlig karaktär och jaga sensationsrubriker för snabba klick. Det är en utveckling som påverkar ett företags eller en offentlig persons krishantering. I mina böcker analyserar jag konkreta case (men aldrig kunder jag själv arbetat med), så att läsaren kan ta med sig konkreta lärdomar. Det är ett sätt att hålla böckerna aktuella.

Gjorde du något misstag vid lanseringen av dina böcker?
Jag ser det inte som ett misstag utan snarare som en insikt: Jag hade kunnat göra mer för att göra böckerna synligare, både proaktivt inför lansering och efter lansering. Jag kunde ha gjort mer för att snabbare få in böckerna i ledningsrummen, styrelserummen och som kurslitteratur. Jag hade också kunnat marknadsföra böckerna mer i samband med mina talaruppdrag och utbildningar av ledningsgrupper.

Skulle du göra något annorlunda inför en kommande bokrelease?
Jag har testat både större förlag och mindre förlag. Inför nästa bok vill jag ha ett mindre förlag som ser varje enskild bok som ett prioriterat projekt, som investerar tid och engagemang i bokens utveckling.

Vad är dina tre bästa tips inför en boklansering?
1. Kommunicera långt innan boken kommer ut. Det är ett sätt att skapa kännedom och uppmärksamhet kring boken. Men framför allt kan du använda andras kommentarer som en del av skrivprocessen. Andras feedback kan hjälpa dig att utveckla dina tankar och komma vidare.

2. Jobba med dina egna kanaler som grund. Dela tankar och idéer om de sakfrågor som du också skriver om i boken. Visa äkta engagemang och bjud på kunskap. Har du något att säga kommer folk att lyssna. Är du intressant som person kommer andra att vilja läsa mer.

3. Var ute i god tid och ha tidsaspekten i åtanke. Förlag har långa ställtider och i flera led. Allt från redaktör till tryck.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *