10 sätt att jobba med datadriven PR

Här om veckan föreläste jag hos MyNewsDesk om datadriven PR.  Att jobba med data inom PR är inte bara ett sätt att få innehåll till nya PR-utspel utan det är även bra för att styrka budskap och för att ta en expertroll.

Man kan egentligen göra hur mycket som helst med data inom PR, man kan använda siffror i pressmeddelanden, debattartikel eller krönika som stärker budskap eller titta på en stor mängd data för att skapa ny PR.

Här är en sammanfattning av de exempel jag gav under föreläsningen på hur man kan jobba med datadriven PR. Ofta jobbar man såklart med en kombination av dessa.

Fortsätt läsa ”10 sätt att jobba med datadriven PR”

Så jobbar du med datadriven PR

Idag föreläste jag hos Mynewsdesk på temat datadriven PR.

En undersökning från Mynewsdesk visar att PR-aktörer inte har så stor koll på hur man analyserar och jobbar med data. Och det är något jag både känner igen och kan relatera till.

Pr-branschen har länge kämpat med att bevisa värdet av de mjuka värden som vi skapar, förtroende, varumärke etc. Nu har vi tillgång till mycket mer data och insikter och kan därmed mäta mer. Men det betyder inte att allt vi kan mäta är relevant.

Grunden i Datadriven PR handlar om insikter

Man kan dela in Datadriven PR i två delar – dels för att förbättra de egna pr-aktiviteterna genom att följa upp egna insatser och man kan lära känna målgrupperna och omvärlden närmare. Dels kan man skapa PR baserat på data.  Båda sätten är väldigt trovärdiga sätt att jobba på eftersom du har fakta som bekräftar dina tankar, åsikter och budskap. Data kan ofta berätta historien för dig mer effektivt och ge trovärdighet till dina åsikter.

Fortsätt läsa ”Så jobbar du med datadriven PR”

Så använder du data för att lyckas med din PR

9 av 10 PR-aktörer vet inte hur man bearbetar och tolkar data på ett bra sätt, enligt en undersökning från Mynewsdesk. Sedan den digitala omställningen drunknar PR- och kommunikationsbranschen i data, men det saknas fortsatt kompetens för att tolka den på rätt sätt.

Med anledning av det så kommer jag att hålla en föreläsningen hos Mynewsdesk den 4 september klockan 8-9.30.

Jag kommer att dela med mig av hur du kan använda data för att bli bättre och skapa nytt innehåll och PR och varför det är viktigt med mål.

Du får även ta del av: